Feestje!… 100 jaar volkshuisvesting

We schrijven 14 november 2019. Area heeft haar medewerkers, huurders en een aantal relaties uitgenodigd voor een feestje op de Noordkade in Veghel om samen 100 jaar volkshuisvesting te vieren.

Hoe het begon

De geschiedenis van de volkshuisvesting in ons land begon met het invoeren van de Woningwet in 1901. Deze wet legde de basis voor het oprichten van verenigingen en stichtingen die het begrip volkshuisvesting stap voor stap vorm moesten gaan geven. Met name sociale woningbouw stond voorop. Het werd hoogtijd, want tot dan voelde de overheid zich volstrekt niet verantwoordelijk voor de huisvesting van haar burgers. Gemeenten hadden geen enkel middel om de huisvesting voor arbeiders en armen te verbeteren.


Hoe het nu is

In de ruim 100 jaar na de eerste woningwet is er heel wat gebeurd. Op dit moment telt ons land 290 woningcorporaties, die met elkaar zo’n 2,4 miljoen woningen bezitten die door +/- 8 miljoen huurders bewoond worden. Aedes is de brancheorganisatie die de belangen van de woningcorporaties behartigt. De Woonbond is de organisatie die zich inzet voor de belangen van alle huurders. Sociale woningbouw heeft Nederland-breed vorm gekregen. De meest recente woningwet zag het leven op 15 juli 2015. Daarin worden de regelgeving inzake verhuren en huren en alles dat zich daaromheen afspeelt tot in details beschreven.


SVU + Woonbelang = Area

Zo’n 9 jaar geleden vonden gesprekken plaats die leidden tot de fusie van Stichting Volkshuisvesting Uden (S.V.U.) en Woonbelang Veghel. De nieuwe naam werd Area (letterlijk ‘begrensd gebied’). Inmiddels bestaat het woningbezit van Area uit ongeveer 8.250 woningen. Sociale woningbouw staat bij Area hoog in het vaandel. Landelijk gezien doet zij het tussen de bijna 300 collega-verhuurders best goed (Aedes benchmark). In combinatie met ruim 100 jaar volkshuisvesting viel er voor Area dus op 14 november 2019 zondermeer iets te vieren. Het feest op de Noordkade was goed geregeld, sfeervol en werd door alle 250 aanwezigen bijzonder gewaardeerd.

Wil je hier meer van weten? Lees dan HIER de ‘Jubileum editie van de Areander’.

Hieronder enkele Foto's van het 100 jarig bestaan:

Welkom

Jan en Wout
Jan van Vucht - directeur van Area (links) en Wout van de Peppel - voorzitter Bewonersraad (Rechts)
BrA
Ook de Bewonersraad was aanwezig

Publiek

Reactie toevoegen