Antwoorden op vragen! [Update]

Tijdens het webinar hebben huurders via de chat vragen kunnen stellen. De meeste vragen zijn direct beantwoord. Enkele vragen konden we niet gelijk beantwoorden. De antwoorden daarop vindt u hier... [update, antwoorden van Area zijn toegevoegd]

Hieronder vindt u de betreffende vragen en de reactie of actie die wij daarop uit hebben gezet. Mocht er staan dat we de vraag bij Area hebben uitgezet, dan volgt het antwoord van Area zodra wij dit hebben ontvangen.

 1. Waarom zit in de gang enkel glas in de ramen die naar iedere woning gaat?

  Wij spelen deze vraag door aan Area.

  Antwoord Area: Omdat het plaatsen van HR++ beglazing in verkeersruimten geen verbetering van het energielabel oplevert. Mochten voordeuren vervangen worden omdat deze technisch zijn afgeschreven dan worden deze uiteraard wel geplaatst met isolatieglas.
   
 2. Ik lees dat een van jullie doelen is goede en duurzame woningen .. wanneer wordt een woning aangepast, gemoderniseerd.... ?

  Wij spelen deze vraag door aan Area.

  Antwoord Area: Wijkontwikkeling heeft een planning gemaakt en gekeken naar de huidige labels/ verbeteringen die er te halen zijn/ strategie etc. en zo is er een planning opgesteld. Uiteindelijk komen alle woningen aan de beurt waar energetisch zaken zijn te verbeteren.
   
 3. Hoe komt dat de woning van de meeste mensen de warmte zo goed vast houdt en we krijgen het niet echt weg? 

  De Bewonersraad heeft dit thema aangedragen bij Area. Hittestress is een tegenwoordig steeds meer voorkomend probleem. Area is bezig met een proef om te kijken hoe dit zo goed mogelijk aangepakt kan worden. Zie ook ons filmpje over hittestress via DEZE LINK [youtube]

  Extra Antwoord Area: De woning in de zomer slaat de warmte op in de bouwmassa. Dit heeft weer enige tijd nodig om weer af te koelen door lagere buitentemperatuur.  Het goed ventileren helpt enigszins als  ’s avonds of heel vroeg in de morgen de buitentemperatuur is gedaald.  
  De mate van isolatie van de woning bepaalt hoe snel de woning opwarmt en weer koeler is.
   
 4. Het gaat me om de woningen in Eerde. Dit zijn bejaardenhuisjes... en die al heel oud zijn.

  Wij spelen deze vraag door aan Area.

  Antwoord Area: We weten niet over welke woningen het precies gaat. In Eerde staan grootonderhoud met energie reduceerde maatregelen op het programma.
   
 5. Waarom heb ik op een korte termijn nog geen dubbelglas, en zijn er geen verbeteringen betreft ventilatie? Alleen de ramen vervangen lijkt mij al mogelijk in een kortere termijn. Ik weet dat ook andere bewoners van het complex daar de behoefte aan hebben, en hebben meerdere malen erom gevraagd maar krijgen geen echte duidelijkheid over, alleen dat er ''plannen'' zijn voor 2023. Maar algemeen gezien,  waarom wordt er terughouden gedaan als huurders met ideeën aankomen,  al is het maar iets kleins.  Betreft de Hertog Janstraat te Veghel.       

  Wij spelen deze vraag door aan Area.

  Antwoord Area: Omdat de projectleiders bezig zijn met de werkvoorbereiding van de projecten 2021 en 2022. De werkvoorbereiding van projecten in 2023 worden in 2022 opgestart. Dan kunnen zij ook vertellen wat er allemaal op stapel staat. We hebben helaas niet de capaciteit om alles in 1 keer op te pakken.
   
 6. Kan Area of bewonersraad iets doen aan vervuiling, zwerfvuil, hondenpoep, grof huisvuil dat aan de weg gezet wordt etc etc.   

  Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente.
   
 7. Heeft Area naast het verhuren van huizen ook zoiets als het signaleren van eenzaamheid/verwaarlozing? Zo ja wie zou dat dan moeten doen en wat kan Area daar verder nog mee doen?         

  Deze vraag is in het webinar behandeld, daarnaast was dit ook het thema van de AHB. U kunt op onze website het webinar terugkijken indien gewenst. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met Area. 
   
 8. Waarom is het groenonderhoud uit handen gegeven? Voortuinen, gemeenschappelijk groen, borders. Bij ons achter en ook verder in de wijk staat het gras huizenhoog. Iedereen moet nu zijn voortuin zelf bijhouden. Sommigen doen dit niet of amper of maken hem kaal en rollen kunstgras uit. Grotere kans op verslonzing toch?    

  Wij spelen deze vraag door aan Area.

  Antwoord Area: Het gemeenschappelijk groen in de Gaarden wordt overgedragen aan gemeente Uden. Helaas kunnen we nog niet aangeven op welke termijn dit gaat gebeuren. Het gras wordt tot die tijd gemaaid door de vaste hovenierspartner van Area, Dolmans Landscaping. De eengezinswoningen aan de Retraitelaan en de Missiezusterslaan hebben geen voortuinen. Deze groenstroken behoren niét tot de huurwoning en moeten beschouwd worden als openbaar groen. Huurders mogen hier geen aanpassingen aanbrengen zoals het plaatsen van kunstgras etc. Zijn er wel al wijzigingen aangebracht door huurders dan worden deze in het najaar van 2021 ongedaan gemaakt en zal het oorspronkelijke tuinontwerp hersteld worden. Na het herstel van de plantvakken worden deze onderhouden door Dolmans Landscaping.