De Prestatie afspraken 2021 zijn onlangs getekend

Misschien heeft u het al in de krant gelezen? De prestatieafspraken voor 2021 voor zowel de gemeente Meierijstad als Uden zijn onlangs getekend. Maar wat zijn prestatieafspraken eigenlijk? Kort samengevat zijn het afspraken tussen gemeente, corporatie(s) en huurdersorganisatie(s)...

Deze richten zich op het wonen en zijn bedoelt om daar bepaalde ‘prestaties’ of anders gezegd; ‘ambities’ te behalen.


Prestatieafspraken en voorbeelden

Deze ambities gaan allemaal over thema’s, die u als huurder ook aangaan, zoals;
Hoe wordt er gezorgd voor voldoende woningen zodat huurders gemakkelijker een woning kunnen vinden, wat is de woningbouwopgave, sluit de vraag aan bij het aanbod, hoe houden we de huren betaalbaar, welke kwaliteit kennen de woningen, hoe zorgen we voor leefbare wijken en hoe wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsopgave en de verbetering van de energieprestatie?

De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt en ontwikkelen zich door. Aan de hand van de evaluaties worden soms aanpassingen gedaan en wordt er bepaald of er extra afspraken nodig zijn. Zo blijven de ambities  met de huidige ontwikkelingen mee-bewegen.

We zullen u een voorbeeld schetsen van waar alle betrokken partijen zich mee bezig houden in de komende jaren voor u als huurder. Een van de ambities die bijvoorbeeld Area kent, klinkt als volgt: Een gezonde woningmarkt met voldoende beschikbare woningen voor elk type huurder.

Enkele prestatieafspraken die hierbij horen zijn:
- Het vergroten van het aantal beschikbare sociale huurwoningen in Uden en Meierijstad
- Bouwen naar de behoefte van de kleinere dorpen
- Sturen op slaagkansen (meer kansen voor verschillende doelgroepen om een woning te krijgen)

De gemeente, Area en de Bewonersraad Area maken samen afspraken over hoeveel woningen er nodig zijn voor een gezonde woningmarkt en wat dat betekent voor plannen op de korte en langere termijn. Welke woningen worden voor wie bijgebouwd? Zijn er nog andere mogelijkheden om te zorgen dat mensen sneller aan een huurwoning kunnen komen? Daar zijn bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over het doorstroombeleid waarmee 55+ers met een vergoeding kunnen verhuizen naar een woning die gelabeld is voor 55 jaar en ouder. De eengezinswoningen komen zo weer vrij voor andere doelgroepen.

Wij hopen u hiermee een beeld te hebben gegeven van de prestatieafspraken en hoe deze door alle betrokken partijen gedragen worden.

Wilt u deze eens op uw gemak doornemen, dan kunt u ze opvragen bij Area of de Gemeente.


Met vriendelijke groet,

De Bewonersraad Area

Het tekenen van de prestatieafspraken
Het tekenen van de prestatieafspraken