Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de meest gebruikte termen in de afgelopen jaren. Waar hebben we het dan over? Bijv. materialen met een hoge kwaliteit en een lange levensduur.

Duurzaam ondernemen 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de volgende drie p’s: people, planet, profit. Deze balans proberen bedrijven de rode draad te laten zijn In de keten visie – beleid – strategie – uitvoering, In ‘Jip en Janneke’ taal wil dat zeggen dat ondernemingen bij beslissingen en toekomstplannen rekening houden met de effecten daarvan op medewerkers, milieu en maatschappij. Dit niet alleen nu, maar op langere termijn.

Area, de Bewonersraad en duurzaamheid

Area doet haar best een duurzame onderneming te zijn. Elders op deze site kun je daarover meer lezen. Daarom worden er voortdurend mogelijkheden gezocht, onderzocht en toegepast, die haalbaar zijn en duurzaamheid nu en in de toekomst bevorderen. Duurzaamheid staat in het kader van huurdersbelang en levert een belangrijke bijdrage in het bereiken van de maximale kwaliteit van wonen. Dat is tevens de doelstelling van onze Bewonersraad. Om gelukkige, tevreden huurders te krijgen, moet een woningcorporatie als Area haar huurders niet alleen een woning aanbieden. Het totale woon- en leefklimaat moet voldoen aan een aantal voorwaarden (meetpunten). De Bewonersraad attendeert Area op die voorwaarden.

Blue zones

Om het voorgaande te illustreren, zijn  de zogenaamde ‘Blue zones’ op onze aarde een mooi voorbeeld. Dit zijn gebieden die op vijf plaatsen verdeeld over onze planeet te vinden zijn. 

Kenmerken van deze gebieden zijn dat de bewoners:

  • Gezonder zijn dan anderen
  • Gelukkiger zijn dan anderen.
  • Veel meer tevreden zijn dan anderen.
  • Langer leven dan anderen

Dat komt niet vanzelf. Het hangt af van het consequent toepassen van een aantal voorwaarden, in dit geval leefgewoonten. 

Toepassing

Dit voorbeeld uit de praktijk kan worden toegepast op jou en mij als huurders en op Area. Als een woningcorporatie niet alleen woningen verhuurt, maar er voortdurend aan werkt dat het woon- en leefklimaat voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden, vertaalt dat zich in gelukkige, tevreden huurders. Daarvoor zet de Bewonersraad zich permanent in.

Zie het  leuke filmpje over Blue zones: