Bewonersraad Area tekent Duurzaamheidsakkoord Meijerijstad

Als Bewonersraad vinden wij het belangrijk dat het ook goed wonen is in de toekomst, voor onze generatie maar ook voor de generaties na ons. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk thema.

Als Bewonersraad vinden wij het belangrijk dat het ook goed wonen is in de toekomst, voor onze generatie maar ook voor de generaties na ons. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk thema. Hoe zorgen we dat we de natuurlijke hulpbronnen niet uitputten? Hoe richten we de wijken en buurten zo in dat bij hevige stortbuien de straten en achterpaden niet blank staan en de huizen nog goed bereikbaar zijn? Hoe zorgen we ervoor dat onze woningen in warme zomers nog goed bewoonbaar blijven? En welk gedrag hoort hierbij? Over dit soort vraagstukken hebben de gemeente Meijerijstad, woningcorporaties Area, BrabantWonen en Woonmeij samen met  huurdersbelang Woonmeij en de Bewonersraad Area afspraken gemaakt in het Duurzaamheidsakkoord. Belangrijke randvoorwaarde bij dit alles is wel dat de woonlasten van de huurders hierdoor niet verhoogd worden, maar er naar vermindering van de woonlasten wordt gestreefd.

Zie voor meer informatie bijgaand persbericht dat namens alle partijen in diverse media is verschenen. [Klik hier]

Partijen duurzaamheidsakkoord