Een kijkje in de keuken van de Bewonersraad (BR)– deel 2

In deel 2 vertel ik wat over de wettelijke basis voor het werk van onze BR en de verantwoordelijkheden die onze wetgever in de laatste woningwet aan een BR heeft toebedeeld.

De woningwet van 1 juli 2015

Dit is de meest recente woningwet, ook wel de herzieningswet genoemd. Dit door de vele herzieningen daarin van de inhoud van de vorige woningwet. In de wet van 2015 worden onder andere de rechten en plichten van een BR beschreven. Als je daarover meer wilt weten/lezen, dan kun je op de site van de Woonbond de tekst van deze Woningwet downloaden (www.woonbond.nl) De woningwet is zoals de meeste wetten, een lijvig document. Daarom enkele belangrijke aanhalingen uit deze wet over een bewonersraad. 

Verantwoordelijkheden

Er bestaat een groot verschil tussen de verantwoordelijkheden van een BR van voor en van na de laatste woningwet. Voor 1 juli 2015 was de BR een groep vrijwilligers, die weliswaar betrokken waren bij hun woningcorporatie, maar geen (mee)bepalende stem hadden. De BR mocht haar handtekening zetten onder beleidsbeslissingen die door de woningcorporatie waren genomen. Sinds de laatste wet van kracht is, legt de woningcorporatie beleidsbeslissingen in concept voor aan de BR. De laatste bekijkt een en ander inhoudelijk en geeft vervolgens haar advies daarover aan de woningcorporatie. In nagenoeg alle te nemen beslissingen bereiken de BR en de woningcorporatie overeenstemming. Lukt dit na uitgebreid beschouwen niet, dan kan een BR zich tot de minister van Volkshuisvesting wenden. Daar wordt over het geschilpunt een beslissing genomen

Vakgebieden en opleidingen

De BR wil  haar belangrijke rol in deze naar behoren verrichten. Daarom heeft elk lid van onze BR zijn/haar vakgebied. Voorbeelden: duurzaamheid, leefbaarheid, kernvoorraad, huurbeleid. Om op het gebied van zijn/haar vakgebied een specialist te worden en blijven, volgen leden van een BR trainingen en opleidingen die worden gegevens onder leiding van de Woonbond. Deze organisatie behartigt de belangen van alle huurders in ons land (zie www.woonbond.nl) Op deze wijze wordt de BR, als stem voor de huurders, een volwaardige gesprek- en adviespartner van haar woningcorporatie.

Tot zover dit ‘kijkje in de keuken’.

Koos Michilsen
Communicatie Bewonersraad Area    

Reactie toevoegen