Enquête resultaten

U vindt hier de resultaten van de afgelopen Enquête met maar liefst 538 inzendingen!

Beste huurder,

Wij zijn heel bij dat 538 huurders hebben meegedaan aan de vragenlijst over ons, de Bewonersraad Area, onze werkzaamheden, de zaken die u belangrijk vindt en de Algemene Huurdersbijeenkomst. Heel erg bedankt! Doordat wij nu nog beter weten wat u belangrijk vindt kunnen wij u beter vertegenwoordigen in de gesprekken met Area en de gemeente.

In dit artikel laten wij de resultaten zien.

Wat wij vast willen vermelden

De meeste huurders staan positief tegenover de Bewonersraad. 41% van de huurders vinden het werk dat wij doen heel belangrijk tot zeer belangrijk.

De thema’s die door de huurders als belangrijkst worden aangegeven zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, dienstverlening van Area en leefbaarheid. Meer nieuwbouw of het bevorderen van doorstroming worden als laatste gekozen. Huurders maken zich naast bovengenoemde belangrijke thema’s zorgen over overlast, woningtoewijzing (hoe kom je nog aan een woning, maar ook te weinig aanbod voor starters en wat komt er te wonen?) en veiligheid. Aangegeven werd dat de Bewonersraad hier een rol in zou kunnen spelen door advies te geven of het aan te kaarten bij Area.

30% geeft aan mee te willen denken over specifieke thema’s. Erg fijn! Na de zomer willen we deze huurders benaderen en samen kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven.

42% van de huurders geeft aan zich in te (willen) zetten voor een leefbare buurt door buurtbewoners te helpen.

Wij willen u nogmaals bedanken voor het invullen van de vragenlijst!

Opmerking: wij hebben soms opmerkingen gezien die gaan over persoonlijke zaken. Aangezien de vragenlijst anoniem is (alleen als u mee wilt denken heeft u een mail of telefoonnummer ingevuld) weten wij niet van wie deze opmerking komt. Mocht u vagen of opmerkingen hebben voor de Bewonersraad dan kunt u contact met ons opnemen via info@bewonersraad-area.nl.

De overige redenen die huurders aangaven betroffen, werk, andere afspraak, vergeten en persoonlijke redenen.4. 24 huurders hebben het rapportcijfer toegelicht. De meerderheid van deze 24 gaf aan dat het goed verzorgd was, duidelijk, goede onderwerpen. Een huurder uitte waardering voor de rol van de voorzitter, noemde het een parttimebaan. Verder werd enkele malen genoemd dat de filmpjes van mindere kwaliteit waren, het geluid te wensen overliet en dat mensen meer thema’s behandeld hadden willen zien, nu ging het vooral over eenzaamheid.

9. Meer dan 200 huurders hebben dit cijfer toegelicht. Het merendeel geeft aan het niet te weten en geen toelichting te kunnen geven. Zo’n 70 huurders geven aan blij te zijn dat de Bewonersraad ze vertegenwoordigt. 26 huurders geven feedback waarin o.a. gezegd wordt dat de Bewonersraad niet zichtbaar is, niet reageert op mail, niet bereikbaar is of de website niet up-to-date is. 6 huurders verwijzen naar de sloopplannen van Area. Verder merken we dat een aantal huurders de Bewonersraad verwart met Area.

12. Waar maakt u zich zorgen over?
De volgende onderwerpen worden genoemd: betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, overlast, woningtoewijzing (hoe kom je nog aan een woning, maar ook te weinig aanbod voor starters en wat komt er te wonen?), veiligheid.
 

13. Welke rol zou de Bewonersraad kunnen spelen rondom uw zorgen?
Het volgende werd aangegeven: advies geven, te bemiddelen, het aan te kaarten bij Area en bekendmaken wat we doen via Areander, bij Area aankaarten van problemen zoals gehorigheid, hittestress en te weinig scootmobielplaatsen.


Bij vraag 16 en 17 hebben we namen van de huurders die mee willen denken en hoe deze huurders kunnen bereiken doorgekregen.

Huurders vinden vooral belangrijk 1. dat de woningen goed onderhouden zijn, 2. buurtbewoners goed met elkaar omgaan, 3. dat de openbare ruimte goed is onderhouden en 4. dat iedereen zich veilig voelt in de wijk.

Een wijkcentrum wordt als minst belangrijk gezien gevolgd door voldoende voorzieningen op loopafstand en dat buurtbewoners samen dingen ondernemen.

Bij “andere” is vaak ingevuld: geen idee, te druk, al op leeftijd is, door lichamelijke beperking niet meer in staat te helpen en dat mensen zich aan regels/beschaafd sociaal gedrag moeten houden.

De stellingen waar u het het meest mee eens bent:
- de buitenverlichting is goed geregeld;
- er is voldoende groen in mijn buurt;
- ik voel me veilig in mijn buurt;
- in mijn buurt durf ik ’s avonds met een gerust hart over straat;
- de mensen gaan op een prettige manier met elkaar om;
- er zijn voldoende speelplekken voor de kinderen.

Het minst eens bent u over:
- er zijn voldoende sociale activiteiten in mijn buurt;
- de straten en stoepen zijn goed onderhouden in mijn buurt;
- ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen.


Top 4:
1. Starters tussen 23 en 30 jaar
2. Starters tot 23 jaar
3. Huishoudens met kinderen
4. Zorgbehoevenden