Huuraanpassing 2022 huurwoningen Area

Eind 2021 zijn de gesprekken met Area opgestart over het te voeren huurbeleid 2022. Er was toen al sprake van stijgende energieprijzen en inflatie. U leest hier wat wij hebben gedaan en wat we hebben bereikt..

Eind 2021 zijn de gesprekken met Area opgestart over het te voeren huurbeleid 2022. Er was toen al sprake van stijgende energieprijzen en inflatie. De overheid heeft toen bepaald dat er gerekend wordt met een inflatie voor de huurverhoging van 2,3%. De inflatie en energieprijzen zijn helaas de maanden hierna nog hoger geworden mede door de oorlog in Oekraïne. Steeds meer mensen hebben moeite rond te komen, hebben de verwarming uitstaan en steeds meer mensen zijn aangewezen op de voedselbank.

Wij hebben ons daarom hard gemaakt voor:

 • geen of, indien toch noodzakelijk, een gematigde huurverhoging
 • geen huurverhoging voor woningen met energielabels D, E, F en G
 • geen huurverhoging voor woningen die geen aanbod voor zonnepanelen hebben gekregen van Area
 • geen huurverhoging voor mensen in een te slopen woning
 • niet extra verhogen van de huren in de vrije sector om de aansluiting met de sociale huurwoningen te behouden en zo de doorstroming te bevorderen
 • versnellen van het renoveren van de woningen tot goed geïsoleerde woningen met zonnepanelen

Dit om te komen tot eerlijke woonlasten. Oftewel, wij streven na dat huurders van gelijke sociale huurwoningen een gelijke woonlast (huur plus energielasten) betalen. Voor de huren hebben we dit de laatste jaren al bereikt door hierover afspraken te maken met Area. Huurders die een hogere huur betaalden dan de gewenste huur hebben een lagere huurverhoging gehad, daarnaast heeft Area huren verlaagd. Nu hebben we daar een gelijke energielast aan toegevoegd.

Wat hebben we bereikt?

Helaas hebben we niet alles bereikt waar we ons hard voor gemaakt hebben. Toch kunnen we voorzichtig spreken van deelsuccessen. Te weten:

 • huurders die wonen in een woning met energielabel G, F, E, of D krijgen geen huurverhoging
 • huurders in een te slopen woning krijgen geen huurverhoging
 • de huren in de vrije sector worden niet extra verhoogd
 • Area gaat met ons kijken of het renoveren, inclusief zonnepanelen, van de woningen versneld kan worden en gaat op zoek naar mogelijkheden voor de woningen waarbij geen zonnepanelen kunnen worden geplaatst
 • gemiddeld stijgen de huren met 2% (dit mag 2,3% zijn)

Zijn wij tevreden?

Nee, wij zijn niet tevreden. Wij hebben wel het gevoel dat we er uitgehaald hebben wat mogelijk was. En hoewel we dus meer wensten, heeft Area ons inziens laten zien dat ze een sociaal hart heeft en de mening/belangen van de huurders serieus nemen.

Reactie toevoegen