Huurverhoging 2021 huurwoningen Area

In 2021 waren we al druk met Area in gesprek over het te voeren huurbeleid toen het bericht van de overheid kwam dat in 2021 de huren van de sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit gold echter niet voor...

Afspraken 2021

In 2021 waren we al druk met Area in gesprek over het te voeren huurbeleid toen het bericht van de overheid kwam dat in 2021 de huren van de sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit gold echter niet voor de woningen boven de € 752,33 (de zogenaamde vrije sector woningen). Om te zorgen voor voldoende bereikbaar aanbod in de vrije sector én omdat we weten dat ook in deze groep huurders financieel last hebben van de Corona-pandemie, hebben we als Bewonersraad met Area het gesprek gevoerd om ook deze groep dit jaar geen huurverhoging te geven. Area heeft hiermee ingestemd. Alle huurders ontvangen in 2021 als gevolg hiervan geen huurverhoging.

Verder geldt in 2021 de Wet huurverlaging. De overheid heeft daarin besloten dat huurders met een laag inkomen die een huurprijs betalen boven de voor hun van toepassing zijnde huurtoeslaggrens, mogelijk in aanmerking kunnen komen voor eenmalige huurverlaging.
Zie hiervoor ook: https://www.areawonen.nl/ik-huur/huurprijsbeleid/eenmalige-huurverlaging-2021/

Terugblik 2020

In 2020 heeft de Bewonersraad Area met Area voor de sociale huurwoningen  een lagere huuraanpassing dan inflatie afgesproken. Bijna de helft van de huurders heeft een huurverhoging ontvangen die 0,7% lager ligt dan het inflatiepercentage, zijnde (2,6-0,7=) 1,9%. De overige groep sociale huurders heeft een huurverhoging gelijk aan de inflatie, zijnde 2,6%, ontvangen. Dit zijn de huurders die 10% of meer ONDER de streefhuur* betalen. Daarnaast hebben 421 sociale huurders die MEER huur betaalden dan de streefhuur huurverlaging gekregen.

Huurders in de sociale huurwoningen met een inkomen passend bij de middeldure- of dure huurwoningen, de zogenaamde scheefwoners, hebben een hogere huurverhoging gekregen. Area heeft zich met haar huurbeleid aan de wettelijke regels gehouden, de huurverhoging is lager dan het beleid van de overheid.

Sinds 2019 hebben we al afspraken met Area toe te werken naar gelijke huren voor gelijke woningen waarbij huurverlaging aangevraagd kan worden. In 2019 en 2020 hebben in totaal 617 huurders hier gebruik van gemaakt.

Corona

In verband met Corona hebben we ons in 2020 hard gemaakt voor het daadwerkelijk helpen van mensen die door Corona in de problemen zijn gekomen. Area heeft uitgesproken dat geen huurder in de problemen komt door Corona en zich hiervoor in 2020 middels maatwerk ingezet.

* de huur die Area voor de woning zou willen ontvangen, bij de advertenties in Ons Huiz is de gevraagde huur de streefhuur


Boom

Enorm veel dank hiervoor!