Een kijkje in de keuken van de Bewonersraad (BR) – deel 1

Graag wil ik jullie op de hoogte houden van de actuele zaken waarmee de BR bezig is. Daarom de serie: ‘Een kijkje in de keuken van de bewonersraad’, te beginnen met deel 1.

De agenda

Waarmee houdt de BR zich zoal bezig? Met zaken die bij Area en onder de bewoners spelen en die de kwaliteit van wonen beïnvloeden. Doelstelling is een maximale woonkwaliteit te genereren en te continueren. De BR overlegt, adviseert en registreert.

Registreren betekent contact hebben met bewoners. Die vormen onze achterban en van hen hebben wij input nodig. Die input bestrijkt een breed terrein van onderwerpen. Om daarvan goed gebruik te maken heeft elk BR-lid een eigen vakgebied. Hij/zij is dan ook specialist op zijn/haar gebied. Voorbeelden van vakgebieden zijn: leefbaarheid, huurbeleid, doelgroepenbeleid.

Overleg en advies

Op basis van de input van onder andere jullie als bewoners en ontwikkelingen overlegt de BR regelmatig. Dat overleg leidt tot het uitbrengen van adviezen aan Area. Vervolgens vindt er met Area overleg plaats over de uitvoering van die adviezen.
De BR is een gelijkwaardige partner in het driepartijen overleg met de gemeente en Area. De BR heeft volledige inspraak in prestatieafspraken. Deze afspraken worden ondertekend door de gemeente, Area en de BR. Daarmee wordt benadrukt dat de BR een stevige rol speelt. 

Tot zover dit ‘kijkje in de keuken’. In deel 2 praat ik jullie namens de BR bij over dan actuele zaken.

Koos Michilsen 
Communicatie Bewonersraad Area