Nieuwe leden Bewonersraad Area

Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat de Bewonersraad gegroeid is. Op onze oproep “nieuwe bestuursleden gezocht” van begin dit jaar, hebben wij veel reacties ontvangen. Na diverse gesprekken hebben we nu 7 nieuwe bestuursleden! Dit met de “oudere” garde heeft ervoor gezorgd dat we het werk weer met 11 bestuursleden doen. En dat is heel fijn! Er komt namelijk een hoop kijken bij het werk van de Bewonersraad en met 11 personen kunnen we meer voor u als huurder betekenen dan dat wij met zijn vijven kunnen doen.

Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat de Bewonersraad gegroeid is. Op onze oproep “nieuwe bestuursleden gezocht” van begin dit jaar, hebben wij veel reacties ontvangen. Na diverse gesprekken hebben we nu 7 nieuwe bestuursleden! Dit met de “oudere” garde heeft ervoor gezorgd dat we het werk weer met 11 bestuursleden doen. En dat is heel fijn! Er komt namelijk een hoop kijken bij het werk van de Bewonersraad en met 11 personen kunnen we meer voor u als huurder betekenen dan dat wij met zijn vijven kunnen doen.

Wist u dat….. we vaak horen dat de Bewonersraad werknemers zijn van Area
Dit is onjuist. De Bewonersraadsleden zijn net als u, huurder van Area. Zij hebben alleen de vinger opgestoken om de belangen van alle huurders van Area te behartigen. Dit is vrijwilligerswerk.
We behartigen de belangen door regelmatig in overleg te gaan met de directeur-bestuurder en de medewerkers van Area. Ze aan te geven wat belangrijk is voor de huurders, mee te denken over effecten van beleid dat Area wil doorvoeren, ze ongevraagd advies te geven. Daarnaast is de Bewonersraad  gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken met Area en de gemeenten Maashorst en Meierijstad. Deze rol is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Wij willen dat bij beslissingen over het wonen het huurderbelang goed meegewogen wordt. Daarom zetten wij ons in om het huurdersbelang goed voor het voetlicht te brengen.
Wist u dat….. we proberen onze stem te laten horen bij elk onderwerp dat u als huurder van Area raakt
Dat betekent dat wij ons hardmaken voor:

 • betaalbaar wonen;
 • voldoende sociale woningen voor elke doelgroep (bv jongeren, alleenstaanden, senioren);
 • goede en duurzame kwaliteit van de woningen;
 • voldoende woningen voor senioren dichtbij voorzieningen;
 • goede dienstverlening van Area naar de huurders;
 • het laten aansluiten van het door Area te voeren beleid bij de behoefte van (toekomstige) huurders;
 • comfortabel wonen in een prettige, leefbare woonomgeving.
  Wist u dat…..wij…
  … de afgelopen jaren hebben bereikt dat huurders die teveel huur betaalden een huurverlaging hebben gekregen?
  … hebben gezorgd dat de huurders die in een woning met energielabel D, E, F, of G wonen 0% huurverhoging hebben gekregen;
  … ons hard gemaakt hebben voor een betere vergoeding dan wettelijk vastgesteld als woningen gesloopt worden?
  …. ons hard maken dat Area hittestress aanpakt?
  … ons hard maken dat huurders die geen zonnepanelen hebben ontvangen dit alsnog krijgen of op een andere manier gecompenseerd worden?
  … bij de gemeenten flink hebben aangedrongen op meer sociale woningbouw?
  … bereikt hebben dat het keukenbeleid van Area aangepast is, standaard krijgen eengezinswoningen met drie slaapkamers, een extra keukenkastje en de bewoner kan o.a. de standaardkeuken van Area direct (tegen bijbetaling) laten uitbreiden door de aannemer.


EN dat …
… wij dit alles niet kunnen bereiken zonder uw tips, vragen, wensen en klachten?
 … u ons kunt volgen via onze website www.bewonersraad-area.nl en kunt mailen op info@bewonersraad-area.nl
“Plezierig wonen doe je samen”.

Reactie toevoegen