Prestatieafspraken 2020 Uden Ondertekend

Jaarlijks maken drie partijen voor Uden met elkaar afspraken over met name de sociale woningbouw in de komende periode. We noemen deze de prestatieafspraken. Logisch, want om voldoende woningen te bouwen moeten er prestaties worden geleverd.

De partijen

Dat zijn voor de gemeente Uden: Area, gemeente Uden en de Bewonersraad van Area. Voordat deze afspraken voor elk van de drie partijen akkoord zijn, zijn er heel wat uren vergaderd. Het kan er soms stevig aan toe gaan, maar het leidt altijd tot een gezamenlijk resultaat. Zo hoort dat ook want bij elk van de drie partijen staat het huurdersbelang hoog in het  vaandel.


Plannen voor 2020 en daarna

Deze staan in de prestatieafspraken 2020. Ook voor de periode na 2020, want dan loopt een aantal zaken door die volgend jaar in gang worden gezet. De besprekingen in 2019 hebben ertoe geleid dat in december jongst leden door wethouder Franko van Lankvelt (gemeente Uden), Wout van de Peppel (voorzitter Bewonersraad Area), en Jan van Vucht (directeur bestuurder Area) de prestatieafspraken 2020 voor akkoord zijn ondertekend – zie foto.

Communicatieteam Bewonersraad

Ondertekenen prestatieafspraken
Links naar rechts: Franko van Lankvelt, Wout van de Peppel, Jan van Vucht