Tekenen prestatieafspraken Meierijstad

Dinsdag 28 januari 2020 zijn de prestatieafspraken met Meierijstad getekend, maar niet zonder slag of stoot!

De Bewonersraden van Meierijstad en Area hebben gezamenlijk een statement uitgebracht. Meierijstad is ontevreden over de voortgang van voorgaande jaren. De prestatieafspraken van toen zijn niet nagekomen en daardoor niet gehaald. Daarom hebben beide Bewonersraden geen vertrouwen in het ondertekenen van de huidige prestatieafspraken.

Er is uiteindelijk toch getekend, maar wel met onderstaand statement. Over twee maanden zullen de betrokken partijen weer bij elkaar komen om de voortgang te bespreken.

Communicatieteam Bewonersraad-Area


Statement Huurdersbelang Woonmeij en Bewonersraad Area

Als zelfstandige huurdersvertegenwoordiging van de huurders van Woonmeij en Area hebben wij overwogen om de prestatieafspraken voor 2020 niet te tekenen. Dit komt voort uit de volgende overwegingen. Wij zijn van mening dat er afgelopen jaren te veel gepland en gesproken wordt en er te weinig productie wordt gerealiseerd. Dit heeft in bepaalde kernen tot een teleurstellende toevoeging van het aantal sociale huurwoningen geleid. Tevens ontstaat er een verhoogde vraag naar beschikbare betaalbare woningen. Wij kunnen onze betrokkenheid bij de prestatieafspraken daardoor niet goed verklaren naar onze achterban. De groep waar wij onze verantwoording dienen af te leggen. De ondertekening van deze prestatieafspraken is op basis van de momenteel bij ons zichtbare inzet van: het bestuur van Woonmeij, Area en het huidige college, welke zich richt op het beter op gang krijgen van locaties ten behoeve van de bouwproductie van sociale huurwoningen.


Tekenen PA Veghel