Waar gaat het geld van Area naar toe? – deel 2

In dit tweede artikel in de serie over de uitgaven van Area, vertellen we over de belastingen en heffingen waarmee elk van de 390 woningcorporaties in ons land te maken heeft. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.. Lees hier meer!

Introductie

Één van de minder leuke brieven die op de deurmat valt, zijn die in een blauwe envelop, tenzij het een teruggaaf is. Daarnaast worden we ook belast door zogenaamde niet fiscale heffingen. Bij belastingen en heffingen kost het geen moeite om ons lachen in te houden. Kortom, geld uitgeven kan leuk zijn, uitgezonderd aan belastingen en heffingen. Dat geldt ook voor de belastingen en heffingen waar woningcorporaties mee te maken hebben.


Woningcorporaties

In dit tweede artikel in de serie over de uitgaven van Area, vertellen we over de belastingen en heffingen waarmee elk van de 390 woningcorporaties in ons land te maken heeft. Ga er goed voor zitten, want je zult verrast zijn over de informatie die op je af komt. Tot slot kom jij als huurder zelf ook in beeld. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker……….  dat zullen we in dit artikel in ieder geval proberen! Dit proberen we met onderstaand interview, gehouden met Eric Wolters, Adviseur Finance bij Area.


Interview

Koos:  “Eric, wil jij je om te beginnen kort voorstellen aan onze huurders?” 

Eric: “ik ben een geboren Ujenaar. Ik werk een kleine 16 jaar in woningcorporatieland. Gestart in 2004 bij Stichting Volkshuisvesting Uden (S.V.U.) en inmiddels zo’n 8 jaar bij Area sinds de fusie met Woonbelang Veghel. Als Adviseur Finance houd ik me, zoals die benaming aangeeft, bezig met de financiële zaken van Area. Dat is een breed pakket. Een onderdeel daarvan zijn de belastingen en heffingen waar een woningcorporatie als Area mee te maken heeft”.

Koos: “Dat is precies het thema waar wij als bewonersraad onze huurders wat meer over willen vertellen. Daarom ga ik je er wat vragen over stellen.”  Eric: “Dat is prima, voor de duidelijkheid heb ik al enkele zaken en cijfers op rij gezet en die voor de huurders visueel gemaakt in een zogenaamd taartdiagram. Ik zal daar dadelijk toelichting op geven”.  [Zie onderstaand taartdiagram]

Taartdiagram belasting Area


Financiële Cijfers van 2019

Ten eerste zullen er enkele cijfers getoond worden over de belastingen en heffingen van Area in 2019. Deze worden vervolgens verder uitgelegd.

De huuropbrengsten van Area waren in 2019: € 56.149.000. [Getal A]
Over dit inkomen werden de volgende belastingen en heffingen betaald:

Belastingen en heffingen - overzicht 1
  In Euro's Percentage van [A]
Vennootschapbelasting 3.120.000 6%
Verhuurdersheffing 6.790.000 12%
Gemeentelijke- en Waterschapheffingen 3.060.000 5%
Totaal 12.970.000 23%

Zoals te zien in het overzicht, betaalt Area 23% van haar huuropbrengsten (€ 12.970.000) aan belastingen en heffingen. Daarbij komen dan nog de loonbelasting en omzetbelasting (BTW). Deze belastingen kostten Area in 2019 de volgende bedragen:

Belastingen en heffingen - overzicht 2
  In Euro's Percentage van [A]
Loonbelasting en sociale premies 2.030.000 4%
Omzetbelasting 3.930.000 7%
Totaal 5.960.000 11%

Zoals te zien in het overzicht, betaalt Area 11% van haar huuropbrengsten (€ 5.960.000) aan loonbelasting en omzetbelasting (BTW). Omdat Area een stichting is, kan zij de omzetbelasting (BTW) die zij betaalt over producten en diensten die zij inkoopt fiscaal niet aftrekken. Voor Area is betaalde BTW dus een kostenpost.

Conclusie
Aan het onderdeel belastingen en heffingen betaalt Area dus 23%+11%= 34% (€ 18.930.000) aan belastingen en heffingen. Dat is gelijk aan 4 maanden huuropbrengst!


Toelichting Financiële Cijfers

Eric: “Bij de huurders zullen termen als vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW), loonbelasting en gemeentelijke heffingen bekend in de oren klinken. Daarop hoef ik dan ook geen toelichting te geven. Het begrip verhuurdersheffing is bij het grote publiek echter niet of minder bekend. Ik zal de betekenis kort en helder toelichten.

Verhuurders die meer dan 50 woningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van hun huurwoningen. WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van een woning. Het gaat hierbij om woningen waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand. Deze woningen worden ook wel DAEB woningen* genoemd. De verhuurdersheffing voor 2019 was 0,561 procent van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Zo, nu weten jullie als huurders wat verhuurderheffing is. Zoals je in het eerdere overzicht kunt lezen betreft dat bij Area een fors bedrag”. (Kijk voor meer informatie omtrent huren en corporaties op www.aedes.nl).

*Onder DAEB-woningen vallen alle woningen met een huur onder de liberalisatiegrens van € 720,42 per maand. Als een woning wordt verhuurd met een huurprijs boven deze grens, dan wordt deze woning als een niet-DAEB woning aangemerkt.

We danken Eric voor de financiële inkijk bij Area, die hij open en duidelijk aan ons als huurders heeft gepresenteerd en voor zijn uitleg over de verhuurderheffing. We gaan de informatie over de verhuurderheffing nu ons als huurders projecteren. Wat betekent de verhuurderheffing dan voor ons? En daarmee voor alle huurders van de meer dan 2,4 miljoen huurwoningen in ons land. Als voorbeeld nemen we de verhuurderheffing, als hoogste heffing, en zullen we deze heffing doorberekenen naar de individuele huurder bij Area.

 • Area bezit 8.250 woningen;
 • Over deze woningen betaalt Area, zoals hierboven vermeldt, € 6.790.000;
 • Per jaar, per woning is dit gemiddeld 6.790.000/8.250 = € 823;
 • Per woning, per maand is dit 823/12 = € 68 *.

* Deze € 68 is gemiddeld. Afhankelijk van de WOZ waarde van de woning die jij huurt betaal je maandelijks iets minder of iets meer dan € 68.Huurders betalen dit bedrag aan verhuurderheffing over onze huurwoningen aan Area, die op haar beurt het totaal van de ontvangen verhuurderheffing doorbetaalt aan de belastingdienst.

Indien we de hierboven genoemde huurdersheffing per woning doorrekenen naar de +2,4 miljoen huurwoningen, komen we in de grote cijfers:

 • 2,4 Miljoen huurwoningen;
 • gemiddelde verhuurdersheffing van €  68;
 • 2,4 Miljoen x € 68 = 1,7 Miljard Euro aan verhuurdersheffing.

Deze heffing levert de belasting jaarlijks dus een aardige som geld op! De verhuurdersheffing wordt sinds 2013 geheven. De invoering van de verhuurderheffing stond in het regeerakkoord en kreeg meerderheid in het parlement, met een aantal kleine aanpassingen in het Woonakkoord van 2013. De wet werd aangenomen in de Eerste Kamer op 17 december 2013. Het doel van de verhuurderheffing was het op orde brengen van de Staatsfinanciën.


Lobbyen en andere acties

Feitelijk is de verhuurderheffing een lelijke constructie die de overheid heeft bedacht en ingevoerd. Door de stijging van de WOZ waarde in 2020, stijgt de verhuurderheffing dit jaar ook nog eens met 9 procent. De betaling ervan beperkt woningcorporaties in hun mogelijkheden tot het leveren van maximale kwaliteit van wonen voor een acceptabele huurprijs. Ze zouden het geld van de verhuurderheffing liever daarvoor gebruiken. De woningcorporaties, waaronder Area, doen er dan ook alles aan om de overheid wakker te schudden.

Ook Aedes, belangenbehartiger voor 390 woningcorporaties in ons land, laat zich in dit opzicht gelden samen met de Woonbond en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).  De in 2013 als tijdelijke crisismaatregel bedoelde verhuurderheffing is ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Inmiddels is de economische crisis voorbij, maar zitten we midden in een wooncrisis. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: “Het is niet uit te leggen dat de overheid de kas van corporaties blijft plunderen, terwijl er veel meer betaalbare huurwoningen nodig zijn en er honderdduizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden.”

Woningcorporaties maken massaal bezwaar

Maar liefst 180 woningcorporaties hebben op 3 oktober 2019 gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen de verhuurderheffing. Zowel de Woonbond als Aedes stonden hier volledig achter. Woningcorporatie Rochdale uit Amsterdam nam hierin het voortouw.

Zie voor meer informatie de site van de woonbond, waaronder dit persbericht.


 

Als communicatieteam van de Bewonersraad-Area, hopen we jullie goed inzicht te hebben gegeven in de kostenpost ‘belastingen en heffingen’ van Area. In het 3e deel van deze serie ‘Waar gaat het geld van Area naar toe?’ gaan we in op het thema ‘Exploitatiekosten, waaronder onderhoud’.

Heeft u deel 1 van de serie gemist? Klik hier om dit deel te lezen!

Cartoon

Bronvermelding

 • Area
 • Aedes
 • Woonbond
 • Rochdale