Woonbond, belangenbehartiger voor alle huurders

In ons land zijn er momenteel 370 woningcorporaties, waar Area er één van is. Samen bezitten/verhuren zij 2,4 miljoen woningen, waarin opgeteld zo’n 2,7 miljoen huishoudens (van eenpersoons tot meerpersoons) wonen.

Aedes is de brancheorganisatie die de belangen behartigt voor alle woningcorporaties. De Woonbond is de belangenbehartiger voor alle huurders (9 miljoen), waaronder jij en ik dus.   De Bewonersraad van Area is lid van de Woonbond en kan een beroep doen  op en gebruikmaken van de diensten die de Woonbond levert.

Missie

De Woonbond staat voor betaalbaar huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties zoals onze Bewonersraad. Ruim 50 betaalde medewerkers zetten zich in voor de huurders in ons land, vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam of de regiokantoren, voor ons in Eindhoven).  

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) helpt huurdersorganisaties om hun, door de woningwet 2015 verbeterde/versterkte positie, waar te kunnen maken. Met een ruim aanbod aan cursussen voor leden die in een bewonersorganisatie actief zijn en met opleidingen op maat en seminars.

Belangrijk

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft daartoe tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. Als huurder kunt u ze vinden en bestellen in de webwinkel van de Woonbond. Daarbij geeft de Woonbond elk kwartaal haar blad Huurwijzer uit met veel relevante, interessante en actuele informatie voor uw als huurder. 
Delen uit de Huurwijzer zijn te downloaden vanaf de site van de Woonbond

Individueel lidmaatschap

Individuele huurders kunnen lid worden van de Woonbond. Informatie over het lidmaatschap is te vinden op de hiervoor vermelde site van de Woonbond.