Waaruit bestaan de servicekosten?

Vaste vergoedingen / verzekeringen

Worden niet verrekend, dit is maandelijks een vast bedrag

Glasverzekering

Dit is maandelijks een vast bedrag voor de glasverzekering. Als de ruit defect is wordt deze door de glaszetter van Area gerepareerd. Je kunt hiervoor bellen met 0413 388047.

Vaste vergoeding boiler

Dit is maandelijks een vast bedrag voor de huur en het onderhoud van de boiler. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanschafwaarde en de grootte van de boiler. De kosten worden afgeschreven op basis van de geschatte levensduur. Als de afschrijving vervallen is vervalt ook de vergoeding. Als er na het vervallen van de vergoeding een nieuwe boiler wordt geplaatst start de afschrijving weer opnieuw.

Vaste vergoeding zonwering

Dit is maandelijks een vast bedrag voor de huur en het onderhoud van de zonwering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanschafwaarde, het oppervlak en het aantal aanwezige luifels en of screens. De kosten worden afgeschreven op basis van de geschatte levensduur. Als de afschrijving vervallen is vervalt ook de vergoeding. Als er na het vervallen van de vergoeding een nieuwe luifel of screen wordt geplaatst start de afschrijving weer opnieuw.

Vaste vergoeding keukenapparatuur/ vaatwasser/ kookplaat

Dit is maandelijks een vast bedrag voor de huur en het onderhoud van de keukenapparatuur. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanschafwaarde en de hoeveelheid apparatuur er van Area is afgenomen. De kosten worden afgeschreven op basis van de geschatte levensduur. Als de afschrijving vervallen is vervalt ook de vergoeding. Als er na het vervallen van de vergoeding een nieuw apparaat wordt geplaatst start de afschrijving weer opnieuw.

Voorschot inrichting Atrium cq salon

Voor de afschrijving van de inventaris van het atrium worden kosten in rekening gebracht bij de huurders. Als de afschrijving vervallen is vervalt ook de vergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de aanschafwaarde en de geschatte levensduur. Als er na het vervallen van de vergoeding een nieuwe inrichting wordt geplaatst start de afschrijving weer opnieuw. 

Verrekenbare servicekosten

Worden via de afrekening servicekosten en nutsvoorzieningen jaarlijks verrekend

Voorschot tuinonderhoud

Voorschot tuinonderhoud bestaat uit het onderhouden van het gras, beplanting, perken en/ of heggen indien aanwezig. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Kosten voor daktuinen, kijktuinen of tuinen welke bestempeld kunnen worden als openbaar terrein zijn voor rekening van Area.

Op het tuinbestek kun je zien welke kosten voor de bewoners zijn en welke kosten voor Area. Hier staan ook de werkzaamheden voor de betreffende tuin omschreven iedere tuin is namelijk anders.

Voorschot gemeenschappelijk water

De kosten bestaan uit de kosten voor het verbruik van water in de gemeenschappelijke ruimten en de kosten welke Brabant Water maakt om de meters op te nemen, te onderhouden en de afrekening op te stellen richting Area. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Voorschot water (voorschot waterverbruik evenredig) (eigen woning)

De kosten bestaan uit de kosten voor het verbruik van water in de eigen woning en de kosten welke Brabant Water maakt om de centrale meters op te nemen, te onderhouden en de afrekening op te stellen richting Area. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Voorschot gem. schoonmaak evenredig

Voorschot schoonmaak evenredig bestaat uit schoonmaken van het complex, waaronder de algemene hal, algemene ruimten, lift (indien aanwezig), parkeergarage en/ of berging (indien aanwezig) en de trappenhuizen. De galerij voor de woningen dient door bewoners zelf bijgehouden te worden. De stukjes niemandsland worden wel door de schoonmaakdienst van Area meegenomen.

Onder de schoonmaak kunnen de volgende werkzaamheden vallen: vegen, stofzuigen, moppen, schrobben, vloeren conserveren, stof afnemen, deuren afnemen en papier en vuil uit de algemene ruimten weghalen. Kosten voor het verwijderen van het papier of huisvuil inclusief kosten voor het afvoeren kunnen worden doorbelast via de servicekosten. Kosten voor een boiler om het water voor de schoonmaak te verwarmen kunnen ook via deze post verrekend worden. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening. 

Op het werkrooster van de schoonmaak staan de werkzaamheden voor het complex beschreven en de dagen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan per complex verschillen vanwege verschil in oppervlakten of aantal werkzaamheden.

Voorschot gem. elektra

De kosten bestaan uit de verbruikskosten van elektra voor de algemene verlichting en indien aanwezig voor een intercom of een lift. De door bewoners betaalde vergoedingen voor het opladen van een scootmobiel of elektrische fiets worden in mindering gebracht op de totale afrekening.

Energie die met zonnepanelen opgewekt of teruggeleverd wordt aan de leverancier wordt verrekend met de verbruikskosten van elektra. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Voorschot individuele glazenwassen (eigen woning)

Voorschot individuele glazenwassen bestaat uit de kosten voor het wassen van de ramen welke niet vanaf balkon of galerij bereikbaar zijn en niet naar binnen toe open gaan. Het gaat dan om de ramen van de eigen woning.

De kosten voor een hoogwerker of verreiker zijn voor Area. Enkel de uren en het de materialen welke nodig zijn om de ramen te wassen worden doorbelast. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Warmte/ koeling (eigen woning)

De kosten bestaan uit de levering van warmte of koelte aan de woning in Gigajoule (GJ) en vastrecht. Dit wordt opgewekt met een collectieve duurzame energievoorziening met eigen temperatuurregeling en meteruitlezing. De verwerkingskosten van Dubotechniek worden hier ook in meegenomen. Meer informatie vind je op het product en tarievenblad.

Warm tapwater (eigen woning)

Warm tapwater zijn de kosten voor het verwarmen van het tapwater in de eigen woning , de kosten van het waterverbruik en de verwerkingskosten voor het opstellen van de afrekening.

Huismeester

Huismeester kosten bestaan uit de werkzaamheden welke hij heeft verricht op het gebied van schoonmaken, onderhoud, reparatie, voorlichting, toezicht en controle.

Van het totaal aan gemaakte uren rekenen wij 70% door aan de bewoners tegen het vastgestelde tarief van de huurcommissie. Vanaf 2015 is dat € 36,- per uur. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Voorschot ramen wassen algemeen

Voorschot glasbewassing algemeen bestaat uit het wassen van het glas van de algemene ruimten van het complex. Hieronder vallen de ramen van de hallen en trappenhuizen. Bedragen kunnen tussen complexen onderling verschillen doordat een flat meer ramen heeft, een groter oppervlak aan ramen heeft of bijvoorbeeld een vliesgevel (zie foto) heeft welke bij de glasbewassing wordt meegenomen.

De kosten voor een hoogwerker of verreiker zijn voor Area. Enkel de uren en het de materialen welke nodig zijn om de ramen te wassen worden doorbelast. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Stookkosten (eigen woning)

De stookkosten bestaan uit de kosten voor gas, of een andere vorm van energie die nodig zijn om de woning te verwarmen.

Ook de kosten, die gemaakt worden om de totale kosten over meer woonruimten te verdelen, worden in rekening gebracht. Het gaat hierbij om de kosten van verbruiksmeters en de kosten die worden gemaakt om de totale kosten te berekenen, te verdelen en de afrekening op te stellen.

Voorschot CAI bijdrage

Wanneer Area kosten maakt voor het afsluiten van een abonnement voor radio, televisie en/ of internet ten gunste van de huurder, belasten wij deze door aan de huurder. Dit kan voor een kamerwoning gelden of voor een gezamenlijke ruimte. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Voorschot elektra individueel (eigen woning)

De kosten bestaan uit het verbruik van elektriciteit in de eigen woning. Kosten voor het meten en monitoren van de tussenmeter worden in rekening gebracht. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Gemeenschappelijke stookkosten

De stookkosten bestaan uit de kosten voor gas, of een andere vorm van energie die nodig zijn om het complex te verwarmen. De voorschotten worden jaarlijks met de werkelijk gemaakte kosten verrekend. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Recreatieruimte

Voor het gebruik van de recreatieruimte (indien aanwezig) worden kosten aan de huurders doorberekend. Het gaat dan om de huur van de ruimte, verbruik van gas/ water/ licht en eventueel afschrijving inventaris.

De voorschotten worden jaarlijks met de werkelijk gemaakte kosten verrekend. Daarnaast brengt Area administratiekosten in rekening voor het verwerken en opstellen van de afrekening.

Als de eventuele afschrijving voor de inventaris vervallen is vervalt de vergoeding. Deze wordt berekend op basis van de aanschafwaarde en de geschatte levensduur. Als er na het vervallen van de vergoeding een nieuwe inrichting wordt geplaatst start de afschrijving weer opnieuw.

Zonnepanelen – belangrijke informatie

De afrekening van jouw energieleverancier

Eens per jaar ligt je de afrekening van je energieleverancier op de mat. Hierin staat of je moet bijbetalen of terugkrijgt. Dit op basis van de betaalde voorschotten en de afgenomen hoeveelheid elektra (KWh).

Met zonnepanelen worden je jaarlijkse verbruik en je kosten een stuk lager. Zonnepanelen hebben namelijk een bepaalde KWh (elektra) opbrengst. De totale opbrengst vind je terug in de online monitor en/of op de omvormer in de meterkast. Deze opbrengst vind je echter niet terug op de afrekening van je energieleverancier.

Toelichting afrekening

Op de afrekening zie je alleen de hoeveelheid afgenomen KWh en de hoeveelheid terug geleverde KWh aan elektra. Het deel elektra wat direct na het opwekken via de zonnepanelen door jouw elektrische apparatuur wordt verbruikt, neem je niet af van het net. De energieleverancier staat hier volledig buiten want hij kan niet zien wat je aan energie hebt opgewekt. De hoeveelheid door de zonnepanelen opgewekte KWh (elektra) die je niet rechtstreeks hebt verbruikt lever je terug aan het net.

Voorbeeld

Zonder zonnepanelen is jouw jaarverbruik 2.500 KWh

Je hebt echter een afrekening gekregen voor 1.352 KWh verbruik en een verbruik in de min van 312 KWh. Deze 312 KWh heb je dus teruggeleverd aan het net.

De 1.352 KWh is wat je direct vanaf het net (de leverancier) gebruikt hebt.

Jouw zonnepanelen hebben echter 312 KWh meer opgewekt dan je op dat moment direct nodig had. Het teveel opgewekte wordt dan teruggeleverd aan het net. Je kunt de opgewekte energie namelijk nog niet zelf opslaan om later te gebruiken. Voor die door jou terug geleverde 312 KWh wordt op jouw afrekening een bedrag in mindering gebracht.

Het verschil (2.500 KWh – 1.352 KWh = 1.148 KWh) tussen het oude verbruik (2.500 KWh) en het afgerekende verbruik is wat je nu minder verbruikt dankzij de zonnepanelen. Dit verbruik gebruik je namelijk direct als het opgewekt is. De energie gaat dan rechtstreeks naar daar waar energie nodig is, zoals bijvoorbeeld de koelkast of de televisie die aanstaat.

De hoeveelheid opgewekte energie zie je terug in de online monitor en/of op de omvormer in de meterkast.

Voor vragen over de jaarafrekening van de energieleverancier mag je altijd contact opnemen met de leverancier. Heb je twijfels over de hoeveelheid opgewekte energie of heb je andere vragen? Neem dan contact met Area.