Wat doen we?

Wij willen het huurdersklimaat bevorderen.
Hier verstaan wij onder dat iedere huurder van Area een kwalitatief goed, betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft in een prettige woonomgeving.

Dat betekent dat wij ons hardmaken voor:
- betaalbare huren;
- voldoende sociale woningen om aan de vraag van de doelgroep te voldoen in de gemeenten waar Area bezit heeft;
- goede en duurzame kwaliteit van de woningen;
- voldoende woningen voor senioren dichtbij voorzieningen;
- optimale dienstverlening van Area naar de huurders;
- het laten aansluiten van het door Area te voeren beleid bij de behoefte van (toekomstige) huurders;
- comfortabel wonen in een prettige, leefbare woonomgeving.

Samengevat in thema’s:
1. Betaalbaarheid (huurbeleid)
2. Beschikbaarheid (prestatieafspraken)
3. Leefbaarheid               
4. Goede dienstverlening door Area (klanttevredenheid, klachten, woningtoewijzing)      
5. Kwaliteit/duurzaamheid van wonen

Hoe doen we dat?
Dit doen wij door:

  • Regelmatig in overleg te treden met Area over allerlei zaken die het huurdersbelang treffen waarbij onze focus ligt op zaken die meerdere huurders aangaan;
  • Signaleren van wensen/behoeften of klachten van huurders door contact te houden met de huurders, dit doen we door de jaarlijkse huurdersbijeenkomst, contact met de bewonerscommissies en door bereikbaar te zijn voor individuele huurders;
  • Collectieve wensen of klachten mee te nemen in de gesprekken met en advisering naar Area; 
  • Huurders te ondersteunen bij individuele klachten of wensen door ze in contact te brengen met de juiste partij;
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan Area te verstrekken over zaken die het huurdersbelang raken;
  • In overleg te treden met Area en de gemeente(n) in het kader van de prestatieafspraken om zo mee te praten en afspraken te maken over zaken die het huurdersbelang treffen;
  • Ons in te zetten voor leefbare wijken;
  • Zelfredzaamheid van buurten en bewoners te stimuleren;
  • Energiebewustwording bij de huurders te stimuleren;
  • Verbindend te zijn voor alle partijen.

De Bewonersraad Area heeft de werkzaamheden verdeeld over een aantal rollen en werkgroepen. Onder de foto’s ziet u in welke werkgroepen elke lid deelneemt en zijn of haar specifieke functie.

 

 

Wie zijn we?

Wout van de Peppel

Wout van de Peppel

Voorzitter, lid dagelijks bestuur, Huurbeleid en Prestatieafspraken

Jacqueline van Weersel

Jacqueline van Weersel

Secretariaat, Penningmeester, lid dagelijks bestuur

Betty Roozeboom

Betty Roozeboom

Leefbaarheid, Huurbeleid, Prestatieafspraken, Woningtoewijzing en Klachten

Sandra Jelsma

Sandra Jelsma

Duurzaamheid, Leefbaarheid, Communicatie, Klanttevredenheid, Woningtoewijzing