Huurverhoging 2020 sociale huurwoningen Area

In 2019 gemaakte afspraken

In 2019 heeft de Bewonersraad Area met Area voor de sociale huurwoningen een inflatievolgend huurbeleid voor de komende 3 jaar afgesproken, dus 2019-2020-2021.

Verdere in 2019 gemaakte afspraken zijn:

  • Area werkt toe naar gelijke huren voor gelijke woningen;
  • Area creëert een Woonlastenfonds om huurders die een hogere huur betalen dan bij hun inkomen past tijdelijk huurbevriezing te geven;
  • Area communiceert naar alle huurders wat de gewenste streefhuur* voor hun woning is.

2020

Begin 2020 hebben we met Area gesproken over de huuraanpassing per 1 juli 2020. De Bewonersraad heeft zich hard gemaakt voor een lagere huuraanpassing dan inflatie. De afspraken die we met Area gemaakt hebben zijn:

  • Bijna de helft van de huurders krijgt een huurverhoging die 0,7% lager ligt dan het inflatiepercentage, zijnde (2,6-0,7=) 1,9%.
  • De overige groep sociale huurders krijgt een huurverhoging gelijk aan de inflatie, zijnde 2,6%. Dit zijn de huurders die 10% of meer ONDER de streefhuur betalen.
  • En, als sociale huurders MEER huur betalen dan de streefhuur hebben kunnen deze huurders huurverlaging aanvragen bij Area.
  • Huurders in de sociale huurwoningen met een inkomen passend bij de middeldure- of dure huurwoningen, de zogenaamde scheefwoners, krijgen een hogere huurverhoging.

Area houdt zich met haar huurbeleid aan de wettelijke regels, de huurverhoging is lager dan het beleid van de overheid.


Corona

In verband met Corona hebben we begin april opnieuw gesproken met Area. We hebben ons hard gemaakt voor het daadwerkelijk helpen van mensen die door Corona in de problemen zijn gekomen. Area heeft uitgesproken dat geen huurder in de problemen komt door Corona. De uitvoering van deze afspraak vraagt om maatwerk. Area gaat ons maandelijks informeren over hoe ze aan deze afspraak invulling geven.

* de huur die Area voor de woning zou willen ontvangen, bij de advertenties in Ons Huiz is de gevraagde huur de streefhuur