Stappenplan bij Vragen of Klachten

De Bewonersraad is er voor de huurders. Als huurder bij Area, dient u echter Area te benaderen als u vragen/klachten heeft over deze volgende zaken:
  • de dienstverlening Area,
  • het onderhoud van uw woning,
  • de leefbaarheid van uw buurt.

Als Bewonersraad zijn wij u graag van dienst, door in dit artikel aan te geven hoe u te werk moet gaan als u als huurder vragen aan Area heeft. Daarom geven wij u aan, welke stappen u bij vragen of klachten kunt nemen en wat de volgorde daarvan is. Indien een hieronder genoemde stap niet het gewenste resultaat geeft, kunt u naar een volgende stap gaan.

 

Stappen bij vragen/klachten


Stap 1: Neem contact op met Area. Dit kan telefonisch of via het Huurdersportaal (zie onderstaand hoe u dit kunt doen). Telefonisch bereikt u Area via 0413-388044. U krijgt dan iemand van het Klanten Contact Centrum (KCC) aan de lijn die u verder helpt. Bij vragen of klachten via het huurdersportaal neemt een medewerker van Area contact met u. De mederwerker bekijkt of en zo ja hoe uw probleem kan worden opgelost. Leidt dit niet tot een goede oplossing neem dan stap 2.

- Hoe kom ik op het Huurdersportaal

  • Ga naar www.areawonen.nl/mijn-area
  • Volg de link voor het maken van een account / of log in als u al een account heeft
  • Maak indien nodig gebruik van het instructiefilmpje
  • Vul het klachtenformulier van Area in.

De kwaliteitsmedewerker van Area zorgt dat uw klacht bij de juiste persoon binnen Area terechtkomt en door hem/haar wordt behandeld. Bent u het niet eens met het antwoord, dan kan er sprake zijn van een geschil. Indien u een wens heeft, die Area niet honoreert, neem dan stap 2. Bent u het niet eens met de bejegening bij de afhandeling van uw klacht of met beleidskeuzes van Area, dan kunt u dat nogmaals in een klacht aan Area aangeven. Op dit moment kunt u de Bewonersraad hiervan ook op de hoogte stellen.


Stap 2: stuur een brief naar de Regionale Klachtenadviescommissie (zie onderstaand adres). U krijgt binnen 2 weken een reactie. De klachtencommissie kan besluiten om uw geschil via een hoorzitting te behandelen. De klachtencommissie luistert in de hoorzitting naar uw verhaal en dat van Area. Deze commissie geeft vervolgens advies aan Area. Binnen 3 maanden na ontvangst van dat advies laat de directeur-bestuurder van Area aan u en de klachtencommissie weten wat zijn besluit is. Hij hoeft het advies van de commissie niet op te volgen. Bent u het niet eens met zijn besluit dan kunt u stap 3 nemen.

Secretariaat Klachtenadviescommissie,
Postbus 825,
5280 AV Boxtel.


Stap 3: Leg uw vraag/klacht voor aan de Kantonrechter. U kunt dit schriftelijk doen op onderstaand adres. Van hen ontvangt u een reactie, hoe u verder te werk moet gaan.

Rechtbank Oost-Brabant – T.a.v. Centrale Informatiebalie,
Postbus 90155,
5200 MG 's-Hertogenbosch.

 

Huurcommissie


Komt u er niet uit met Area en woont u in een sociale huurwoning, dan kunt u uw vraag voorleggen aan de Huurcommissie. Deze Huurcommissie houdt zich bezig met vraagstukken over huurprijs, onderhoud en gebreken. U kunt uw vraag aan hen voorleggen door een verzoekschrift in te dienen (zie onderstaand adres). De procedure die hieraan verbonden is kan enkele maanden in beslag nemen. Deze procedure kost € 25,00. Als u een minimum inkomen heeft kunt u vrijstelling hiervoor vragen, zodat u niet hoeft te betalen.

Huurcommissie,
Postbus 16495
2500BL,  Den Haag.

Zowel u als Area kunnen de conclusie van de Huurcommissie bij geen akkoord, voorleggen aan de kantonrechter.

 

Belangrijk


De Bewonersraad bespreekt regelmatig met Area welke klachten zijn ontvangen en hoe Area er mee om is gegaan. De Bewonersraad kan uw klachten niet oplossen. Wel kunnen we met u bekijken hoe u uw klacht kunt indienen. Daarnaast zal de Bewonersraad als bepaalde klachten veelvuldig voorkomen een gesprek daarover aangaan met de bestuurder van Area.

Wij hopen u met de voorgaande informatie van dienst te zijn.

 

Namens de Bewonersraad, het communicatieteam