Waar gaat het geld van Area naar toe? – deel 1

Area heeft net als andere corporaties te maken met financiën. Bij huurders is vaak niet bekend waar geld van Area naar toe gaat. Als Bewonersraad vinden we het belangrijk de huurders, daarvan een beter beeld krijgen.

Area is geen commerciële (profit) organisatie maar een stichting. Toch heeft Area, net als elke woningcorporaties te maken met inkomende en uitgaande geldstromen. In het bedrijfsleven spreken we in dit verband over crediteuren en debiteuren. Debiteuren zijn degenen van wie een bedrijf geld ontvangt en crediteuren degenen aan wie een bedrijf geld betaalt, voor geleverde diensten of producten. Bij een woningcorporatie zoals Area, zijn de debiteuren de huurders en de crediteuren degenen aan wie Area geld betaalt. Denk bijvoorbeeld aan personeelskosten en fiscale lasten. Daarnaast betaald Area bijvoorbeeld geld aan het (laten) verrichten van werkzaamheden, zoals:

  • Renovaties van woningen
  • Onderhoud van woningen
  • Plaatsen van zonnepanelen
  • Nieuwbouw
  • Groenvoorzieningen en het onderhoud daarvan
  • Etc.

Creditmanagement

De definitie van deze term luidt als volgt: het vastleggen en consequent uitvoeren van alle werkzaamheden die te maken hebben met de inkomende en uitgaande geldstromen. Goed creditmanagement is voor elke commerciële organisatie en ook voor een stichting als Area van groot belang.
In Jip en Janneke taal spreken we over goed beheer van de financiën. Bij ons als huurders, is het vaak niet bekend en/of duidelijk waar de uitgaande geldstromen van Area naar toe gaan en over welke bedragen we dan spreken. Als Bewonersraad vinden we het belangrijk dat jij als huurder daarvan een beter beeld krijgt.


Serie artikelen

Om als huurder een beter beeld te krijgen, hebben we besloten op onze site een serie artikelen te gaan plaatsen die met naam en toenaam helderheid geven over de uitgaven van Area. En niet te vergeten waar die uitgaven naar toe gaan.
Elk artikel zal meer duidelijkheid geven over bepaalde uitgaven. Waar gaan die uitgaven naartoe en over hoeveel euro’s hebben we het in dat geval. De thema’s die we gaan belichten zijn te zien onderstaand taartdiagram.

We hopen dat jullie veel leesplezier beleven aan dit en de komende artikelen over het financiële reilen en zeilen van Area.

 

Het communicatieteam van de Bewonersraad

 

Taartdiagram uitgaven Area:

Taartdiagram